Văn phòng đại diện

ĐẠI DIỆN LÀ GÌ? ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

đại diện là việc cá nhân nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.
Xem thêm

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LÀ GÌ? PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp
Xem thêm

PHÂN BIỆT CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thường có xu hướng mở rộng quy mô kinh doanh. Khi đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các hình thức là thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.
Xem thêm

Giải đáp thắc mắc về việc mở văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài.

Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
Xem thêm

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)

Công dân Việt Nam, doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hợp tác xã có quyền
Xem thêm

Văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không?

Căn cứ theo điểm b, khoản 7, Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi
Xem thêm

TẠI SAO PHẢI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN?

Tại khoản 2 điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ
Xem thêm

Văn phòng đại diện nổi bật

Zalo
Hotline