TỪ 01/7/2024: CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO TRẺ SƠ SINH [DỰ KIẾN]

Ngày đăng: 04/04/2024 09:37 AM

  TỪ 01/7/2024: CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO TRẺ SƠ SINH [DỰ KIẾN]

  Cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ sơ sinh từ 01/7/2024 là đề xuất mới đây của Bộ Công an tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

  1. Cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ sơ sinh

  Theo đó tại Điều 10 dự thảo Nghị định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, căn cước điện tử đối với công dân Việt Nam.

  Một trong các bước thực hiện đối với đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng định danh quốc gia đối với công dân đã được cấp thẻ căn cước được đề xuất như sau:

  d) Người đại diện, người giám hộ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 cho công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện thông qua căn cước điện tử, số điện thoại di động của người đại diện, người giám hộ.

  Như vậy, có thể thấy trong dự thảo Nghị định mới Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ dưới 14 tuổi, gồm cả trẻ sơ sinh đề phù hợp với quy định tại luật Căn cước. Theo đó, trẻ em từ dưới 14 tuổi (bao gồm cả trẻ sơ sinh) cũng được cấp thẻ Căn cước nếu có nhu cầu.

  Bên cạnh đó tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, cụ thể tại Điều 7  về phân loại, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử quy định rõ đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam:

  - Công dân từ đủ 06 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02;

  - Công dân dưới 06 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01.

  Ngoài ra, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới 06 tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01; từ đủ 06 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

  Có nghĩa, công dân từ đủ 6 tuổi trở lên nếu đã được cấp thẻ căn cước thì được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2. Đối với công dân dưới 6 tuổi (gồm cả trẻ sơ sinh) đã được cấp thẻ Căn cước thì được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1.

  Theo quy định hiện hành tại Nghị định 59/2022, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mới được cấp tài khoản định danh điện tử. Đối với trẻ dưới 14 tuổi thì được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

  - Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam, người nước ngoài được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin về danh tính điện tử, các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

  - Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (ngoài các thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử) và các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

  2. Thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử từ 01/7/2024

  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đối với cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài và với cơ quan, tổ chức.

  Đối với tài khoản định danh mức độ 1

  Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng định danh quốc gia.

  Tiếp đó, nhập thông tin về số định danh cá nhân, số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Rồi tiếp tục kê khai thông tin theo hướng dẫn và gửi đề nghị tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

  Cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin và thông báo kết quả qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

  Với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi sẽ được người được giám hộ, người được đại diện thông qua ứng dụng định danh quốc gia thì người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1.

  Đối với tài khoản định danh mức độ 2

  Để cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân cần:

  - Trực tiếp đến công an cấp xã hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước;

  - Xuất trình thẻ căn cước, cung cấp số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có)

  Rồi đề nghị tích hợp thông tin vào căn cước điện tử (nếu có nhu cầu)

  Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; xác thực ảnh khuôn mặt, vân tay của công dân đến làm thủ tục với Cơ sở dữ liệu căn cước. Công dân ký, xác nhận việc đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

  Nếu công dân chưa được cấp thẻ căn cước, sẽ thực hiện đồng thời việc cấp tài khoản định danh điện tử với thủ tục cấp thẻ căn cước.

  Trên đây là thông tin về việc Cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ sơ sinh.

  Nguồn:Hieuluat.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline