Trọng tài

CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LÀ GÌ?

Cạnh tranh không lành mạnh không phải vấn đề xa lạ trong kinh doanh nhưng không nhiều người hiểu được cạnh tranh không lành mạnh là gì. Dưới đây là câu trả lời về vấn đề này.
Xem thêm

NÊN LỰA CHỌN HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TÒA ÁN HAY TRỌNG TÀI

Tòa án là một cơ quan trong bộ máy nhà nước thuộc nhánh tư pháp, nhân danh quyền lực của nhà nước để đưa ra phán quyết theo trình tự, thủ tục đã được quy định trong luật. Bản án, quyết định của Tòa án sẽ được cưỡng chế thi hành bằng sức mạnh Nhà nước.
Xem thêm

PHÂN BIỆT BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG TRỌNG TÀI PHÁP LUẬT TỐ TỤNG TÒA ÁN?

Đối với trọng tài thương mại, tại khoản 2 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời gồm: 1. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp;
Xem thêm

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI?

Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn
Xem thêm

PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ RA SAO? CÓ ĐƯỢC ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN GIỐNG NHƯ BẢN ÁN HAY KHÔNG?

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài
Xem thêm

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ TIÊU CHUẨN CỦA TRỌNG TÀI VIÊN ?

Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp
Xem thêm

PHÍ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.
Xem thêm

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 

Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất 05 sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên: 
Xem thêm

Trọng tài nổi bật

Zalo
Hotline