TỔNG QUAN CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2024

Ngày đăng: 24/11/2023 09:29 AM

  TỔNG QUAN CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2024

  Từ ngày 01/01/2024, các Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua, khen thưởng 2022 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Bài viết này tổng hợp những điểm đáng chú ý nhất liên quan để bạn đọc có cái nhìn tổng quan về các Luật này.

  1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

  Với 12 chương, 121 Điều (tăng 03 chương và 30 điều so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009), Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; tiếp tục chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế...

  Sau đây là một số điểm mới cơ bản, đáng chú ý của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023:

  Đối với người bệnh

  Luật mới sửa đổi, bổ sung đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh: Người từ đủ 75 tuổi (trước đây phải từ đử 80 tuổi) và người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được ưu tiên khám, chữa bệnh.

  Bổ sung quy định ưu tiên Ngân sách Nhà nước khám, chữa bệnh cho:

  Đối với người hành nghề y

  - Mở rộng đối tượng hành nghề bằng việc thay đổi từ cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.

  - Nâng cao kỹ năng của người hành nghề:

  Về chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh

  Quy định mới bắt buộc cơ sở phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành hàng năm.

  Kết quả tự đánh giá phải cập nhật lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Thay đổi từ 04 tuyến chuyên môn thành 03 cấp chuyên môn.

  - Cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ.

  Tổng quan các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

  Tổng quan các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 (Ảnh minh họa)

   

  2. Luật Đấu thầu 2023

  Đấu thầu là lĩnh vực quan trọng đối với nhiều nhà đầu tư. Luật Đấu thầu năm 2023 có 10 Chương, 96 Điều với các điểm mới đáng chú ý như sau:

  - Sửa đổi tiêu chí xác định tư cách nhà thầu, nhà đầu tư

  Bổ sung các tiêu chí về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

  Quy định chi tiết tiêu chí bị cấm tham dự thầu: Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ phải không trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền.

  Quy định cụ thể tiêu chí xác định tư cách nhà thầu là hộ kinh doanh:

  - Bổ sung quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

  Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và tài chính với quản lý dự án, giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế.

  Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với các nhà thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế;

  - Chủ đầu tư phải cập nhật kết quả thực hiện hợp đồng trên e-GP.

  Tổng quan các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

  Tổng quan các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 (Ảnh minh họa)

  3. Luật Thi đua, khen thưởng 2022

  Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có 08 chương với 96 Điều luật đã bổ sung nhiều quy định mới về thi đua, khen thưởng với cá nhân, tổ chức trong nước và cả nước người nước ngoài.

  Một số nội dung mới đáng chú ý tại Luật Thi đua, khen thưởng như:

  - Bổ sung nguyên tắc khen thưởng:

  - Bỏ hình thức khen thưởng “Huy hiệu” cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Các hình thức khen thưởng tại Luật Thi đua, khen thưởng 2022 bao gồm:

  - Thay đổi nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng

  Căn cứ xét thi đua không còn căn cứ vào việc đăng ký tham gia thi đua, chỉ căn cứ theo: Phong trào thi đua; Thành tích thi đua; Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

  Bên cạnh đó, căn cứ xét khen thưởng cũng có sự thay đổi, Luật quy định dựa vào:

  - Thay đổi về đối tượng được tặng Huân chương lao động:

  Đối tượng được tặng huân chương lao động ở các hạng không chỉ nêu chung chung là cá nhân và tập thể như trước đây, Luật mới quy định cụ thể bao gồm:

  - Bổ sung đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” là người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật không thuộc đối tượng do Chính phủ quy định.

  - Bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng, có thời gian tại ngũ từ 02 năm trở lên.

  Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đã được công nhận liệt sĩ thì được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.

  - Bổ sung nhiều hình thức khen thưởng cho người nước ngoài

  Trước đây, người nước ngoài chỉ được xét tặng: “Huân chương Hữu nghị”, Huy chương hữu nghị, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

  Theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022, người nước ngoài sẽ được xét tặng khen thưởng cả với các hình thức:

  Nguồn:https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/tong-quan-cac-luat-co-hieu-luc-tu-ngay-01-01-2024-883-96220-article.html

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline