Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 27/06/2023 03:07 PM

  LỄ VIẾNG ĐỒNG CHÍ VŨ KHOAN

  Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến.

  Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân... tham gia đoàn viếng.

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 2

  Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến.

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 3

  Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng viếng đồng chí Vũ Khoan

  Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Tham gia đoàn viếng có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 4

  Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 5

  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 6

  Đoàn Chủ tịch nước viếng đồng chí Vũ Khoan

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 7

  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn biệt đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 8

  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

  Các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội... tham gia đoàn viếng đồng chí Vũ Khoan.

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 9

  Đoàn Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ dẫn đầu viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 10

  Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội viếng đồng chí Vũ Khoan

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 11

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiễn biệt đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 12

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Đoàn Chính phủ do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

  Tham gia đoàn viếng có các đồng chí: nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đồng chí thành viên Chính phủ.

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 13

  Vòng hoa của Đoàn Chính phủ viếng đồng chí Vũ Khoan

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 14

  Đoàn Chính phủ do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 15

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiễn biệt đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 16

  Đồng chí Lê Minh Khái chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng đồng chí Vũ Khoan.

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 17

  Đoàn Mặt trận Tổ quốc vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

  Các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội… các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đã đến viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến.

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 18

  Đoàn Bộ Quốc phòng, do đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 19

  Đoàn Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 20

  Đoàn Văn phòng Chính phủ do đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Đồng chí Vũ Khoan: Nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước

  Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước.

  Đồng chí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

  Xin gửi tới gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất.

  Xin vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan!"

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 21

  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đồng chí Vũ Khoan là Nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 22

  Đồng chí Vũ Khoan: Một tấm gương tài đức vẹn toàn đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế!

  Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xúc động viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, một tấm gương tài đức vẹn toàn đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế!

  Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội xin vĩnh biệt đồng chí và xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất!"

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 23

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đồng chí Vũ Khoan - Một tấm gương tài đức vẹn toàn đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế! Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 24

  Đồng chí Vũ Khoan đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư xúc động ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước.

  Đồng chí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân ta. Xin gửi tới gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất.

  Xin vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan!"

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 25

  Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ghi sổ tang viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 26

  Đồng chí Vũ Khoan: Người cộng sản kiên trung mẫu mực, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, nhà ngoại giao xuấ sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ xúc động bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, người cộng sản kiên trung mẫu mực, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, nhà ngoại giao xuấ sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, có những đóng góp quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Xin gửi đến toàn toàn thể gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.

  Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc!"

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 27

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Đồng chí Vũ Khoan - Người cộng sản kiên trung mẫu mực, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, nhà ngoại giao xuấ sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ảnh VGP

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 28

  Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 26 đồng chí, do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

  Linh cữu đồng chí Vũ Khoan quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

  Lễ viếng tổ chức vào hồi 8 giờ đến 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023 (tức ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão).

  Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023.

  Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 29
  Tổ chức Lễ tang đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ảnh 30

  Đoàn gia tộc nội, ngoại tiễn biệt đồng chí Vũ Khoan. Ảnh VGP

  Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình;.... vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

  TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỒNG CHÍ VŨ KHOAN, NGUYÊN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI NGHI THỨC LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  Đồng chí Vũ Khoan, sinh ngày 7/10/1937; quê quán: huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; thường trú: số 9 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tham gia công tác năm 1955; vào Đảng ngày 19/12/1961; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về nhân quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

  Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 7 giờ 5 phút, ngày 21/6/2023 (tức ngày 4 tháng 5 năm Quý Mão) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 87 tuổi.

  Hơn 68 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

  Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Vũ Khoan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Vũ Khoan với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

  TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VŨ KHOAN

  nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

  Đồng chí Vũ Khoan, sinh ngày 7/10/1937; quê quán: huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; thường trú: Số 9 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tham gia công tác năm 1955; vào Đảng ngày 19/12/1961.

  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ VŨ KHOAN

  Trước năm 1955: Đồng chí làm việc tại xưởng giấy 420 Cục Quân y, rồi vào Thiếu sinh quân Trung ương; học văn hóa tại Quế Lâm, Nam Ninh, Trung Quốc; học tiếng Nga ở Mát-xcơ-va.

  Năm 1955 đến năm 1956: Đồng chí công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô.

  Năm 1956 đến năm 1958: Đồng chí công tác tại Bộ Ngoại giao.

  Năm 1958 đến năm 1961: Đồng chí công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, được phong hàm Tùy viên.

  Năm 1961 đến năm 1964: Đồng chí học tại Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO).

  Năm 1964 đến năm 1968: Đồng chí tiếp tục công tác tại Bộ Ngoại giao.

  Năm 1968 đến năm 1971: Đồng chí là Tùy viên rồi là Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô.

  Năm 1971 đến năm 1977: Đồng chí là cán bộ nghiên cứu Vụ Liên Xô thuộc Bộ Ngoại giao.

  Năm 1977 đến năm 1982: Đồng chí là Bí thư thứ nhất, Tham tán, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô; Đảng ủy viên Đảng ủy tại Liên Xô, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô.

  Năm 1982 đến năm 1990: Đồng chí công tác tại Bộ Ngoại giao và kinh qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng; Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Bộ Ngoại giao và Đảng ủy khối Đối ngoại.

  Năm 1990 đến năm 2000: Đồng chí là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991) và lần thứ VIII (tháng 6/1996) của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1998, Đồng chí là Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ.

  Tháng 2/2000 đến tháng 7/2002: Đồng chí là Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thương mại, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng 4/2001) của Đảng, Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách các vấn đề về đối ngoại (cả kinh tế đối ngoại); Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ (tháng 5/2001). Tháng 5/2002, Đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa XI.

  Tháng 8/2002 đến tháng 6/2006: Đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; kiêm nhiệm giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về nhân quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và các hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

  Tháng 7/2006 đến tháng 12/2007: Đồng chí là Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại.

  Tháng 1/2008, Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

  Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

  Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

  THÔNG BÁO LỄ TANG ĐỒNG CHÍ VŨ KHOAN

  Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 26 đồng chí, do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

  Linh cữu đồng chí Vũ Khoan quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

  Lễ viếng tổ chức vào hồi 8 giờ đến 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023 (tức ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão).

  Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023.

  Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

  Nguồn: https://baophapluat.vn/to-chuc-le-tang-dong-chi-vu-khoan-nguyen-bi-thu-trung-uong-dang-nguyen-pho-thu-tuong-chinh-phu-post479518.html

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline