NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KÝ NHIỀU LẦN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Ngày đăng: 17/04/2024 09:40 AM

  NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KÝ NHIỀU LẦN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

  Những trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn

  Những trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn (Hình từ internet)

  1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là gì?

  Theo điểm b khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

  2. Những trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn

  Căn cứ khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

  - Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết theo quy định trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  - Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ:

  + Hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;

  + Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  + Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  + Phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

  Như vậy, những trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn bao gồm:

  - Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;

  - Sử dụng người lao động cao tuổi;

  - Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  - Gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động;

  3. Thẩm quyền ký hợp đồng lao động xác định thời hạn

  Thẩm quyền ký hợp đồng lao động (thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động) được quy định như sau:

  * Thẩm quyền ký hợp đồng lao động bên phía người lao động:

  - Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp sau:

  Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

  - Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

  + Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

  + Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

  + Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

  * Thẩm quyền ký hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động:

  Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  - Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  - Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

  * Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

  (Điều 18 Bộ luật Lao động 2019)

  Nguồn:Thuvienphapluat.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline