NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH (02/9/2023): NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG KHÔNG?

Ngày đăng: 09/08/2023 09:02 AM

  NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH (02/9/2023): NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG KHÔNG?

  Công ty bạn tôi dự kiến thưởng dịp lễ Quốc khánh cho người lao động từ 500.000 đồng đến một tháng lương. Vậy quy định về thưởng dịp Quốc khánh là như thế nào?

   MỤC LỤC

  1. Nghỉ lễ Quốc khánh (02/9/2023): Người lao động có được thưởng không?

  Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

  Căn cứ vào quy định nêu trên, thì tiền thưởng nói chung và tiền thưởng cho người lao động dịp lễ Quốc khánh (02/9/2023) không mang tính bắt buộc mà do người sử dụng lao động quyết định (không có tiền thưởng hoặc có tiền thưởng cho người lao động) thường dựa vào kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  Do đó, để biết được dịp lễ Quốc khánh (02/9/2023) công ty có thưởng cho người lao động hay không, nếu thưởng thì mức tiền thưởng là bao nhiêu thì bạn cần xem Quy chế thưởng của công ty để biết điều kiện cũng như mức thưởng cụ thể. Trường hợp người lao động đã thỏa mãn điều kiện thưởng thì công ty phải thưởng theo đúng quy định tại quy chế thưởng.

  2. Tiền lương làm thêm giờ dịp lễ Quốc khánh (02/9/2023)

  Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, trong ngày lễ Quốc khánh (02/9/2023) người lao động được nghỉ làm việc (số ngày nghỉ được nêu rõ ở Mục 3 bài viết này) và hưởng nguyên lương.

  Điều 112. Nghỉ lễ, tết - Bộ luật Lao động 2019

  1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

  a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

  b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

  c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

  d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

  đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

  e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

  2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

  3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

   

  Tuy nhiên, nếu người lao động làm thêm những ngày nghỉ lễ này thì tiền lương được tính theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể như sau:

  - Làm thêm ban ngày: Được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày (tổng cộng là 400%).

  - Làm thêm ban đêm: Được trả ít nhất bằng mức tiền lương làm thêm ban ngày + tiền lương trả thêm khi làm vào ban đêm + tiền lương trả thêm khi làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ. Trong đó: 

  + Làm vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  + Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ.

  Do đó, người lao động làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ Quốc khánh sẽ được hưởng 490% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

  Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm - Bộ luật Lao động 2019

  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

  a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

  b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

  c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

  2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

  4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   

  3. Lịch nghỉ lễ Quốc khánh (02/9/2023)

   

  Nghỉ lễ Quốc khánh 2023, ai được nghỉ 3 ngày, ai được 4 ngày?

  Theo hướng dẫn tại Thông báo 5034/TB-LĐTBXH năm 2022 và Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì lễ Quốc khánh được nghỉ 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau). Số lượng ngày nghỉ lễ của từng đối tượng như sau:

  Đối tượng có lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2023 04 ngày gồm:

  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

  - Người lao động ngoài nhà nước có lịch nghỉ hằng tuần là thứ 7 và chủ nhật.

  Bởi vì:

  - Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

  - Người lao động ngoài nhà nước được nghỉ 04 ngày liên tục: từ ngày 01/9 đến hết ngày 04/9 hoặc từ ngày 02/9 đến hết ngày 05/9.

  Đối tượng có lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2023 03 ngày gồm:

  Người lao động ngoài nhà nước có lịch nghỉ hằng tuần là chủ nhật thì được nghỉ lễ Quốc khánh 2023 03 ngày liên tục: từ ngày 01/9 đến hết ngày 03/9 hoặc từ ngày 02/9 đến hết ngày 04/9.

  Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

   

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline