Kiểu dáng công nghiệp

ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Ngày 15/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.
Xem thêm

THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN LA HAY CÓ CHỈ ĐỊNH VIỆT NAM CẤP TRUNG ƯƠNG MỚI NHẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 3 Mục 1 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 quy định thủ tục xử lý Đơn La Hay có chỉ định Việt Nam cấp Trung Ương mới nhất được thực hiện như sau: - Bước 1: Tiếp nhận đơn
Xem thêm

THỎA ƯỚC LA HAY: NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG GẶP

Sự kiện Việt Nam gia nhập Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp là một trong những trọng tâm đáng chú ý về sở hữu trí tuệ trong một năm qua. Tuy nhiên, Thỏa ước La Hay vẫn còn mới mẻ với hầu hết các doanh nghiệp, các đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.
Xem thêm

TỪ NGÀY 01/01/2024, LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ BAO NHIÊU?

Mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định về mức phí sở hữu công nghiệp khác với Thông tư này (trừ phí riêng đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam quy định tại
Xem thêm

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ TRONG NHIÊU BAO LÂU?

Giám định viên sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng có các quyền sau đây:  a) Từ chối giám định trong trường hợp tài liệu liên quan không đủ hoặc không có giá trị để đưa ra kết luận giám định hoặc không thuộc chuyên ngành giám định được ghi trong Thẻ giám định viên; 
Xem thêm

XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SÁNG CHẾ NHƯ THẾ NÀO?

Xâm phạm quyền sáng chế có thể xử lý bằng các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Vậy thế nào là xâm phạm quyền sáng chế? Các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sáng chế gồm những gì?
Xem thêm

HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể bị yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực bởi chính chủ sở hữu văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hoặc bởi cá nhân, tổ chức khác (sau đây gọi chung là bên thứ ba) trong các trường hợp sau đây:
Xem thêm

PHÂN LOẠI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP KHI LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

Phân loại kiểu dáng công nghiệp được căn cứ trên Phân loại Locarno - hệ thống phân loại quốc tế được sử dụng để phân loại các sản phẩm phục vụ cho mục đích đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
Xem thêm

Kiểu dáng công nghiệp nổi bật

Zalo
Hotline