[DỰ KIẾN] SẮP TỚI, MỖI CÔNG CHỨC SẼ CÓ MỘT MÃ ĐỊNH DANH RIÊNG

Ngày đăng: 25/12/2023 10:59 AM

  [DỰ KIẾN] SẮP TỚI, MỖI CÔNG CHỨC SẼ CÓ MỘT MÃ ĐỊNH DANH RIÊNG

  Mỗi công chức sẽ có một mã định danh riêng là đề xuất tại dự thảo Thông tư quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Theo quy định tại Điều 5 dự thảo thì thẻ cán bộ, công viên chức phải có:

  - Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;

  - Ảnh, họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc, vị trí việc làm;

  - Mã định danh;

  - Mã QR Code;

  - Vạch màu nhận biết đối tượng lãnh đạo, quản lý với đối tượng khác

  Điều 6 dự thảo Thông tư quy định mã định danh số của cán bộ, công chức, viên chức được kết xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; được in trên thẻ cán bộ, công chức, viên chức.

  Và mã định danh được tổ hợp bởi chuỗi các ký tự như sau:

  [Mã cấp 1 của cơ quan, tổ chức]+”.”+[Số CCCD]+”.”+[Loại]

  trong đó,

  - [Mã cấp 1 của cơ quan, tổ chức] được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương;

  - [Số CCCD]: Số căn cước công dân của cán bộ, công chức, viên chức;

  - [Loại], được ký hiệu như sau: “CB” - Cán bộ; “CC” - Công chức; “VC” - Viên chức; “XA” - Cán bộ, công chức cấp xã; “LĐ” - Người ký hợp đồng lao động.

  Có thể thấy, mã định danh in trên thẻ cán bộ, công chức, viên chức, được tạo thành bởi 03 trường thông tin:

  - Mã cấp 1 cơ quan

  - Số căn cước công dân

  - Chức danh hoặc chức vụ.

  Mã định danh này trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công viên chức và in trên thẻ đeo hằng ngày. Đối với công chức chưa cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu sẽ không được cấp thẻ.

  Các thông tin trên thẻ để nhận biết vị trí, chức vụ công chức. Thẻ công chức có thể làm bằng nhựa hoặc thẻ điện tử có gắn chíp lưu trữ thông tin. Mỗi chức danh, vị trí sẽ có màu tương ứng.

   

  mỗi công chức sẽ có một mã định danh riêng

  Đề xuất mỗi công chức sẽ có mã định danh riêng in trên thẻ.

  Trên thẻ còn in QR Code để xác định thông tin cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức qua thiết bị thông minh. Thông tin gồm ngày tháng năm sinh, giới tính, số căn cước công dân, mã đơn vị công tác, chức danh...

  Căn cứ vào nhu cầu quản lý, sử dụng và mức độ hiện đại hóa công sở cũng như quá trình chuyển đổi số, cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền quản lý lựa chọn, quy định sử dụng một trong 2 loại thẻ phù hợp, gồm:

  - Thẻ nhựa không gắn chip (thẻ nhựa, thẻ nhựa có từ);

  - Thẻ nhựa gắn chip (thẻ điện tử).

  Bên cạnh đó khuyến khích sử dụng App mobile thẻ cán bộ, công chức, viên chức để tra cứu thông tin.

  Hiện nay mẫu thẻ cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định tại Quyết định 06/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

  Theo đó, mẫu thẻ cán bộ, công viên chức hiện là công cụ để nhận biết và xác định vị trí, chức danh của từng cán bộ, công viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Thẻ có tên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công viên chức; ảnh, họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc của cán bộ, công chức, viên chức; mã số thẻ.

  Thẻ được làm bằng chất liệu giấy hoặc plastic. Có khuyến khích sử dụng thẻ từ hoặc thẻ có gắn chíp điện tử để tăng thêm hiệu quả sử dụng.

  Như vậy, thẻ công chức hiện nay chỉ có giá trị trong nội bộ cơ quan, chưa thể sử dụng ở đơn vị khác trong hệ thống cơ quan nhà nước. Mẫu thẻ cũng như chất liệu chưa đáp ứng về độ bền và ứng dụng công nghệ hiện đại.

  Do đó, theo  Bộ Nội vụ việc quy định và quản lý thẻ công chức quy mô quốc gia là cần thiết. Thẻ được thiết kế hiện đại, thể hiện rõ thứ bậc hành chính, giúp dễ nhận biết và đảm bảo an toàn.

  Nguồn:https://hieuluat.vn/chinh-sach-moi/moi-cong-chuc-se-co-mot-ma-dinh-danh-rieng-2712-48885-article.html

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline