ĐÃ CÓ THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NGHỊ ĐỊNH 65/2023

Ngày đăng: 08/12/2023 02:57 PM

  ĐÃ CÓ THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NGHỊ ĐỊNH 65/2023

  Ngày 30/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

  Về cơ bản, nội dung của Thông tư 23 kế thừa quy định của các văn bản hiện hành với những thay đổi phù hợp để khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thời gian qua.

  Ngoài ra, còn bổ sung các nội dung mới được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022 giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết.

  Thông tư mới hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023

  Đã có Thông tư mới hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023 (Ảnh minh họa)

  Các nội dung quy định chi tiết về Luật Sở hữu trí tuệ 2022 bao gồm:

  Một số nội dung khác đáng lưu ý như các quy định làm rõ các trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ cần tiến hành thẩm định lại, quy định về khiếu nại nhằm bảo đảm sự phù hợp với pháp luật hiện hành về khiếu nại...

  Thông tư 23/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 30/11/2023.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline