CÓ THỂ DÙNG HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ĐỂ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ [DỰ KIẾN]

Ngày đăng: 14/05/2024 10:31 AM

  CÓ THỂ DÙNG HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ĐỂ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ [DỰ KIẾN]

  Có thể dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai để đăng ký thường trú là đề xuất mới của Bộ Công an tại Dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Cư trú.

  1. Có thể dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai để đăng ký thường trú

  Theo quy định tại Điều 5 Dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Cư trú, công dân khi đăng ký thường trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký bằng một trong các loại giấy tờ, tài liệu như:

  - Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp;

  - Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

  - Hợp đồng mua, bán, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước…

  Hầu hết, các loại giấy tờ cần thiết để đăng ký thường trú vẫn giữ nguyên như trước.

  Tuy nhiên, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung nhiều loại giấy tờ công dân có thể dùng khi đăng ký thường trú như:

  - Hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai;

  - Giấy tờ, tài liệu chứng minh giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp đang thế chấp ngân hàng;

  - Giấy tờ mua bán viết tay, cam kết về việc không có tranh chấp.

  Bên cạnh đó, nội dung dự thảo cũng đã đề xuất điều kiện muốn đăng ký thường trú tại nhà thuê hoặc ở nhờ thì giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp phải là văn bản có công chứng, chứng thực.

  Hiện hành thì quy định này chỉ yêu cầu người thuê nhà, ở nhờ chứng minh chỗ ở hợp pháp bằng hợp đồng thuê, văn bản ở nhờ mà không cần công chứng, chứng thực.

  dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai để đăng ký thường trú

  Sắp tới, có thể dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai để đăng ký thường trú?

  2. Quy định về nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú

  Điều 4 dự thảo quy định về nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú. Theo đó, người thuộc đối tượng này phải khai báo ngay thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

  Nếu đã có nơi thường trú nhưng nơi thực tế sinh sống chưa đủ điều kiện để đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thì khai báo thông tin về nơi ở hiện tại với cơ quan đăng ký cư trú nơi đang thực tế sinh sống để cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

  Nếu qua kiểm tra, rà soát, cơ quan đăng ký cư trú phát hiện người thuộc trường hợp phải khai báo thông tin về cư trú thì có trách nhiệm hướng dẫn và yêu cầu công dân đó thực hiện việc khai báo.

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú yêu cầu công dân khai báo thông tin về cư trú, công dân phải có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện khai báo.

  Việc khai báo thông tin về cư trú được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến qua dịch vụ công, ứng dụng định danh và xác thực điện tử nếu công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ khai báo thông tin về cư trú gồm Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú và giấy tờ, tài liệu khác (nếu có).

  Nếu người khai báo thông tin về cư trú không có giấy tờ tùy thân thì Cơ quan đăng ký cư trú phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, xác minh thông tin nhân thân của người khai báo.

  Trường hợp qua kiểm tra, xác minh mà xác định thông tin người khai báo thông tin về cư trú đã khai báo là chưa chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú có văn bản từ chối tiếp nhận khai báo thông tin về cư trú và đề nghị người đó khai báo lại để kiểm tra, xác minh theo quy định (trừ trường hợp thông tin người khai báo lại đúng với kết quả đã xác minh trước đó). Thời hạn kiểm tra, xác minh lại được tính như thời hạn kiểm tra, xác minh lần đầu.

  Qua kiểm tra, xác minh mà nếu có căn cứ xác định người đến khai báo là công dân Việt Nam và thông tin mà người đó khai báo là chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành cập nhật thông tin người đó vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để đề nghị cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an xác lập, cấp số định danh cá nhân. Cơ quan đăng ký cư trú cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân theo quy định.

  Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào giấy xác nhận thông tin về cư trú của công dân và thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiến hành việc cập nhật thông tin về hộ tịch và cấp giấy tờ liên quan đến nhân thân cho công dân theo thẩm quyền.

  Nguồn:Hieuluat.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline