Chủ đầu tư có được tự tăng phí dịch vụ chung cư không?

Ngày đăng: 17/07/2023 09:57 AM

  Tăng phí dịch vụ chung cư là một trong những vấn đề được người dân quan tâm khi sở hữu, sử dụng căn hộ chung cư. Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư có được tự tăng phí dịch vụ chung cư không?

  Phí dịch vụ chung cư gồm những gì?

  Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 37/2009/TT-BXD, nội dung dịch vụ nhà chung cư gồm các hoạt động cung cấp các dịch vụ như:

  - Điều khiển và duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung hoặc sử dụng chung nhà chung cư, bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng;

  - Các dịch vụ khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.

  Trong đó, phí dịch vụ nhà chung cư là một trong những nội dung cấu thành giá dịch vụ nhà chung cư. Cũng tại Điều 3 Thông tư 37 quy định rõ chi phí dịch vụ nhà chung cư gồm các khoản chi phí sau:

  - Chi phí trực tiếp:

  - Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp quản lý vận hành được phân bổ vào giá dịch vụ nhà chung cư, bao gồm: Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương, chi phí BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn và các khoản trích nộp khác từ quỹ lương trả cho bộ phận quản lý của doanh nghiệp:

   

  - Chi phí cho Ban quản trị, bao gồm chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.

  chu-dau-tu-co-duoc-tang-phi-dich-vu-chung-cu-khong Chủ đầu tư có được tự tăng phí dịch vụ chung cư không? (Ảnh minh họa)

   

   

  Chủ đầu tư có được tự tăng phí dịch vụ chung cư không?

  Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 37/2009/TT-BXD quy định về nguyên tắc xác định giá dịch vụ nhà chung cư như sau:

  Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường; nhưng phải phù hợp với thực tế kinh tế xã hội của từng địa phương và thu nhập của người dân từng thời kỳ và được trên 50% các thành viên trong Ban quản trị nhà chung cư thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Đối với nhà chung cư chưa thành lập được ban quản trị thì giá dịch vụ nhà chung cư phải được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư đã có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ thì thực hiện như thỏa thuận đó.

  Ngoài ra, đối với giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, tại khoản 3 Điều 106 Luật Nhà ở  2014 quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

  Điều 106. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  3. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau:

  a) Trường hợp chưa tổ chức được Hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở;

  b) Trường hợp đã tổ chức được Hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Hội nghị nhà chung cư quyết định.

  Như vậy, căn cứ theo quy định trên, nếu chủ đầu tư không được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư nhất trí thông qua mức phí dịch vụ mới bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín mà vẫn áp dụng giá phí dịch vụ mới, hoặc ngừng cung cấp dịch vụ gây thiệt hại đến quyền lợi của người sở hữu chung cư là trái quy định của pháp luật.

  Đối với chi phí quản lý, vận hành nhà chung cư, việc xác định giá dịch vụ sẽ được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà chung cư. Trường hợp đã tổ chức được Hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Hội nghị nhà chung cư quyết định.

  Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/chu-dau-tu-co-duoc-tu-tang-phi-dich-vu-chung-cu-khong-567-94819-article.html

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline