CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC HÔM NAY (30/11/2023)

Ngày đăng: 30/11/2023 09:32 AM

  CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC HÔM NAY (30/11/2023)

  Hôm nay - ngày 30/11/2023, một số chính sách mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi chính thức có hiệu lực.

  Cụ thể, Quyết định 2687/QĐ-BTP hướng dẫn về thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước như sau:

  Thành phần hồ sơ:

  - Hồ sơ của người nhận con nuôi

  - Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi

  Trình tự thực hiện thủ tục nhận nuôi con nuôi

  - Công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp nơi người đó thường trú.

  - Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

  - Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ;

  - Công chức tư pháp - hộ tịch lấy ý kiến của những người liên quan;

  - Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi;

  - Trường hợp từ chối đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng.

  Thời hạn giải quyết: trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Chính sách mới có hiệu lực 30/11/2023

  Chính sách mới có hiệu lực 30/11/2023 (Ảnh minh họa)

  Ngoài hướng dẫn về thủ tục đăng ký nuôi con nuôi, Bộ Tư pháp còn thay thế 07 mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại Thông tư 07/2023/TT-BTP:

  - Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em làm con nuôi;

  - Đơn xin nhận con nuôi trong nước;

  - Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi;

  - Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Bản chính - có nội dung);

  - Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Bản chính - phôi, không có nội dung);

  - Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Bản sao);

  - Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước.

  Nguồn:https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-30-11-2023-186-96278-article.html

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline