CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC HÔM NAY (10/01/2024)

Ngày đăng: 10/01/2024 09:57 AM

  CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC HÔM NAY (10/01/2024)

  Hôm nay - ngày 10/01/2024, Thông tư 12/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên chính thức có hiệu lực thi hành.

  Theo đó, việc phân cấp phải đảm bảo hiệu quả công tác lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên theo yêu cầu quản lý, phát triển của từng địa phương.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện toàn bộ trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên theo quy định pháp luật.

  Chính sách mới có hiệu lực 10/01/2024

  Chính sách mới có hiệu lực 10/01/2024 (Ảnh minh họa)

  Về nội dung phân cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện:

  - Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên; thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị.

  - Tổ chức lấy ý kiến các Bộ; các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương; cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên.

  - Lập, cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên.

  - Trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên. Trong đó đảm bảo trình tự, nội dung, chất lượng hồ sơ theo đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

  Xem chi tiết Thông tư 12/2023/TT-BXD.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline