BAN HÀNH 5 NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT VIỄN THÔNG TRONG NĂM 2024

Ngày đăng: 17/01/2024 09:45 AM

  BAN HÀNH 5 NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT VIỄN THÔNG TRONG NĂM 2024

  Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6.

  Theo đó, trước ngày 15/4/2024 Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ ban hành các Nghị định:

  - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông gồm:

  - Nghị định quy định chi tiết Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích (Khoản 2 Điều 32)

  - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” (Khoản 4 Điều 48; khoản 10 Điều 50)

  Ban hành 5 văn bản hướng dẫn Luật Viễn thông trong năm 2024

   

  Ban hành 5 văn bản hướng dẫn Luật Viễn thông trong năm 2024 (Ảnh minh họa)

  Trước ngày 15/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Thông tư:

  - Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông (Khoản 3 Điều 16)

  - Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông (Điểm b khoản 1 Điều 67)

  Ngoài ra, Quyết định 19/QĐ-TTg còn phân công nhiệm vụ soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở, Luật Căn cước, Luật Tài nguyên nước, Luật Kinh doanh bất động sản...

  Nguồn:https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/ban-hanh-5-van-ban-huong-dan-luat-vien-thong-trong-nam-2024-186-96646-article.html

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline