BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TỪ NGÀY 01/01/2024

Ngày đăng: 16/11/2023 08:55 AM

  BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TỪ NGÀY 01/01/2024

   

  Ngày 14/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2023/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

   

  Bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế

  Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau đây:

  (1) Chỉ thị 06/2008/CT-BYT ngày 27/6/2008 về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

  (2) Quyết định 379/2002/QĐ-BYT ngày 08/02/2002 về việc ban hành quy chế về thống kê y tế.

  (3) Thông tư 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

  (4) Thông tư 19/2015/TT-BYT ngày 15/7/2015 quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

  (5) Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

  Bãi bỏ một phần 05 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế

  (1) Điều 8, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

  (2) Khoản 5 Mục II, Mục III, Mục IV và Mục V Thông tư 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam.

  (3) Nội dung liên quan đến nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in vitro tại Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

  (4) Khoản 4 Điều 1 Thông tư 47/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam.

  (5) Điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y.

  Thông tư 20/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

  Nguồn:https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/55801/bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-bo-truong-bo-y-te-tu-ngay-01-01-2024

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline